کنایه نوک تیز ظریف به ترامپ | ای کاش کافکا اکنون زنده بود

به گزارش همشهری آنلاین، محمدجواد ظریف در توئیتر نوشت: آن هایی که به اماله مواد شوینده بخاطر پاک شدن از ویروس کرونا خاطر بافی می کردند، همان هایی هستند که ادعا می کنند در قطعنامه ای از شورای زنهار دایره ملل شریکند که توافقی را گرامی می دارد که آن ها مدت ها پیش از مشارکت در آن دست کشیده اند. این گفته خود آن هاست. ای کاش کافکا اکنون حی بود…»