نیویورک تایمز: جانشین ابوظبی اساس و جوهره فروش قرن را ابداع کرد

بوسیله گزارش ایسنا، این روزنامه تو گزارش اخیر خود آورده است، محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی بدوی کسی بود که ایده حل و فصل مساله فلسطین از خارج را مطرح کرد و نوبت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا آن را پذیرفت.

نیویورک تایمز افزود، دفتر رابرت مولر، ناظر ویژه راشد المالک، تنخواه گذار اماراتی و از افراد نزدیک بوسیله بنیان زاید و برادرش را مورد بازجویی قرار داده است.

این نامه آمریکایی به این مساله اشاره کرد، پیشنهادات خلیفه ابوظبی درباره صلح میان فلسطین و اسرائیل اصل و جوهره طرح جارد کوشنر، نایب رئیس جمهوری آمریکا است.

این روزنامه نشانی کرد، بازرسان احتمال نقش داشتن یک بازرگان اماراتی نزدیک به بن زاید در طرحی برای تاثیرگذاشتن بر دولت ترامپ را وارسی می کنند و به دنبال تحقیقات مولر، پنج اندام از افرادی که نزد خلیفه ابوظبی کار کرده اند تحت بازجویی قرار گرفتند.

برابر این گزارش، ولیعهد ابوظبی به شکل منظم به واشنگتن سیر تکاملی می کرده است ولی از دو سال پیش بوسیله دلیل التهاب از بازجویی مولر یا معاونانش وارد آمریکا نشده است.

انتهای پیام