ظریف: تیم ب چیزی ارتکاب می دهد و ترامپ چیزی دیگری می گوید

ایسنا نوشت: محمدجواد باریکه در توئیتی نوشت: در حالی که آویشن ب چیزی ارتکاب می دهد و ترامپ چیزی دیگری می گوید، ظاهراً آمریکا «نمی داند که چه فکری دارد». ما در ایران درون واقع هزاران سال است که می دانیم که چه فکری داریم- و در تک آمریکا از ۱۹۵۳. در این نقطه، این فرمان قطعاً «یک چیز خوب» است!