سردار جلالی: دانشگاه های ما شناختی از دعوا اقتصادی ندارند

بوسیله گزارش ایسنا، سپهبد غلامرضا جلالی خلال سخنانی در چهاردهمین کنگره سندیکا علمی جغرافیای ایران با رمز به موضوع پدافندغیرعامل تو حوزه جغرافیا و پدافند شهری اظهار کرد: پدافند غیرعامل از تو ما را ایمن می یواش و معنایش این است که اگر دشمن تهاجمی هم بطی ء و زحمتی هم کشد و ضرب وزوری هم بزند، اثری نخواهد کرد.

جلالی دنباله داد: بی مو پیکره ناحیه یعنی، زیرساخت ها و روساخت ها، جغرافیا، جامعه به مجرد مردم و جمعیت و دستگاه ها به معنای نظام اجرایی و ترتیب حکومتی و سلطنت کشور، درود پدافند غیرعامل از منظر رهبری هستند، این تعریف، پدافند غیرعامل را تو مثلثی قرار می دهد که سه گانه ضلع آن کچل پیکره سرزمین را ایجاد می‎کند و در واقع این سه گانه مولفه شاکله حکومت را تشکیل می دهند، در واقع پایگاه سقوط حکومت ها نیز نمایش خدمات به مردم، اداره، پشتیبانی و تامین نیازمندی های آنان است، به تعبیری مستمری پدافند غیرعامل صیانت از این سه گانه مولفه حفاظت از مردم، نگاهداری از زیرساخت های ناحیه و حفاظت از نظم مدیریتی و حکمرانی کشور است.

رییس سازمان پدافند غیرعامل قلمرو با اظهار این که شعار ما بی اثر سازی تهدیدات نسبت به ناحیه است، خاطرنشان کرد: این انتظاری است که رهبری از پدافند غیرعامل دارند و ما تمام تلاش خود را بخاطر شکل پذیری منویات ایشان عمل می دهیم، ایشان در تعریف پدافند غیرعامل، به اولین موضوعی که پرداختند موضوع تهدیدات است، شناخت تهدید و مولفه های آن لذا اگر بخواهیم بی نهایت خلاصه و در دو جمله کوتاه تهدیدات را بشناسیم، باید بگوییم پدافند غیرعامل یک رابطه مستقیم با تهدیدات دارد و باید اثر تهدید را خنثی کند.

جلالی عنوان کرد:کشف سیاق حل هایی که بتواند این تهدید را بشناسد و اثر آن را برجامعه و زیرساخت ها نمره دهد و آن را کنترل و مدیریت کند و یا بوسیله عبارتی اثرات آن را بوسیله صفر برساند، همواره دشوار و چالش برانگیز بوده است. لذا برای این مهم باید یک جهاد همه جانبه را بر بسترهای علمی کشور برای خودی تهدیدات و رفع اثرات آنان ساختن کرد.

وی ابرام کرد: موضوع دیگری که در اکثر کشورها از جمله ایران حیات دارد، این است که درون علوم ما دروس و مباحثی که جهت خودی و بی اثر سازی تهدیدات انسان ساخت می شود، حذف شده است، امیدواریم که این اقدامات سهوی بوده باشد، با این شواهد این سوال برای ما ایجاد می شود که ما در حوزه های مهندسی، عمران، شهرسازی و باقی علوم مرتبط با عمران چرا هیچ حین اثر تهدید انسان ساخت بر سازه ها را تجسس نکردیم؟ قریب به ۱۰۰ سال است که نزاع اقتصادی تو دنیا سابقه دارد ولی در علوم و دروس دانشگاهی ما در رشته قناعت هیچ رگه پایی از شناخت جنگ اقتصادی وجود ندارد و اکثر اساتید حوزه اقتصاد در داخل کشور پیش روی می کنند که قناعت راسته تعامل و رقابت است و اساسا در مملکت اقتصاد حرب حیات ندارد داخل صورتی که ما امروز به عینه مشاهده می کنیم که اتفاقا این حوزه کاملا مرزوبوم خصومت و دشمنی است.

جلالی با اقرار این که موضوع متاخر درون تهدیدات آدم محوری است، بیان کرد: امریکایی ها بعد از سال ۲۰۰۳ با بررسی جنگ ها به این نتیجه رسیدند که نقش آدم تو غوغا تغییر کرده است. اکنون با حیات رسانه ها دیگر نمی توان با کشتن حجم زیادی از مردم ها بخاطر خود ایجاد بازدارندگی کرد. این نشان می دهد نقش انسان درون هیاهو ها تغییر کرده است و خود مردم مستقیما اهداف جنگ نیستند بلکه واسطه هایی هستند برای انهدام اهداف دیگر. به عبارتی مردم در استراتژی های متاخر به نشانی یک افزار و یا بهتر بگویم به عنوان یک زنجیر برای فساد ها استفاده می شوند. تو جنگ های متاخر بجهت آن که انسان را بُکشد، زیرساخت های سازمان کننده مردم را مورد هدف قرارمی دهد تا دولت ها درون راه اندازی مردم ناتوان شوند ، وقتی حکومت نتواند وظایف خویشتن در طبق مردم را انجام دهند و نقش خود را عمل کنند به تدریج حذف خواهند شد.

وی افزود: امریکایی ها امروز از هیاهو های بی شیوه برای رسیدن به اهداف نظامی و تهاجمی خویشتن استفاده می کنند، داخل جنگ های بی ضابطه فناوری های جدید نقش بسزایی دارند، به عنوان مثال کاربرد از فناوری  رسانه ای می تواند تولید کننده جنگ، دفع کننده و پایان دهنده اغتشاش باشد. قطعا فناوری های جدید فرصت ها و تهدیدات یدکی را به ارمغان می آورد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل، با اشاره به فناوری های جدید که تهدیدات بیشتری نسبت بوسیله فناوری های گذشته داشتند، افزود: تو حوزه ارتشی این گستردگی و تاثیرگذاری انقدر زیاد بوده که توانسته، شیوه های نوینی از جنگ، ارتش های جدید و یگان های جدیدی را ابداع نرم. تو برهه کنونی مدیریت چیز پهن نبرد و یا طرح و اجرای یک عملیات با کاربرد از فضای سایبر در هم آمیخته شده است و اکثر این امور با استفاده از فناوری سایبری ایفا می شود، البته فناوری های نوین بوسیله مرزوبوم های نظام محدود نشده اند و در حوزه های دیگر مشابه مملکت های استراتژیک، پولی، مالی و اقتصادی همچنین از این فناوری استفاده می شود که داخل به خشکی امدن فرصت ها تهدیداتی را نیز بهمراه خود ایجاد کرده است.

وی گفت: درون حوزه شهری، فناوری های جدید یک جمعیت از نبوغ ها را خلق کردن می نرم. ما شهر را کلکسیون ای از سیستم های زیرساختی شهری که هماهنگ و همسو با یکدیگر فرمان می کنند و خدمات و ماموریت های خودشان نسبت به اهداف گلچین شده در دهکده را انجام می کنند، تعریف می کنیم و وقتی ما با مفهومی به عنوان خانه هوشمند، و قصبه هوشمند مواجه هستیم، یعنی مدل اداره دهات همچنین تحت تاثیر فضای سایبر قرار می گیرد، امروز همه سیستم ها در شهرها سایبری شده اند، بنابراین اداره شهر هوشمند با شهر غیرهوشمند بسیار متفاوت است وکارکردهای متفاوتی دارد که باید مداقه لازم را برای آن داشته باشیم.

جلالی یادآور شد: پری سیستم های شهری و تقاطع آن با فناوری هوشمند، یک پیشرفت سریع را خلق کرده که ما در بررسی و کنترل آن مشکل دار خواهیم شد، در واقع علوم ما با یک متعاقب ماندگی موکد مواجه می شوند، اکثر علوم ما در مملکت های مختلف، علوم تک لفافه ای هستند و نگاه آن ها بوسیله فناوری ها نگاه اجتناب کردن از آن است، وقتی امروز ما مفهومی به شهرت اینترنت بخاطر مردم داریم، اجتناب از فناوری ها کاملا منتفی است و باید بخاطر استفاده از فرصت های فناوری های تازه برنامه ریزی داشت خیر اینکه از آن اجتناب کرد. از این رو تقاطع مردم و فضای سایبر یک مفهوم جدید است و قابلیت ها، ویژگی ها درون آن نسبت بوسیله قابلیت هایی که ما درون گذشته داشتیم، کاملا تحول خواهد کرد.

وی تصریح کرد: اکنون فضای سایبر، نقش رسانه، دایره دهنده مردم، تبادل اطلاعات در حوزه های اجتماعی و سیاسی، اداره و شکل دهی بوسیله کسب و کار، سازکار پولی و مالی مردم را دارد. به یک تعبیری شبکه های اجتماعی مدل جدیدی از فرمانروایی را تو داخل فرمانروایی های مستقل شکل می هد و بوسیله تدریج آن ها را فرسوده و در نهایت از امر می اندازند، فضای سایبری (شبکه های اجتماعی) مفهومی بوسیله نام افکار عمومی که متاثر از رسانه است را لباس می دهد و می سازد. با این نگاه موضوع پدافند غیرعامل با موضوع شهر یک موضوع کاملا پیچیده، چند رشته ای و علمی است و پرداختن به رویکردهای سنتی گذشته که صرفا رویکردهای دفاعی بود کاملا نامفهوم خواهد بود چراکه کامل شئونات شهری درون عصر حاضر موقوف بوسیله فناوری های متاخر است و اثر این فناوری های جدید بخصوص فناوری های سایبری تمام الگوهای گذشته را بوسیله چالش می کشد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل با اشاره به امتحان موفق چین درون نحو اندازی اینترنت ملی، گفت: چین اینترنت ملی خویشتن را سال ها است که راه اندازی کرده و بستر متناسب با خویشتن را در آن گسترش داده است، امروز روسیه نیز این اقدام را ارتکاب خواهد داد، البته فرانسه و برخی دیگر از کشورهای بدنه اتحادیه اروپا نیز بوسیله تعاقب خلق شبکه ملی اطلاعات هستند و چنانچه ما نیز تو نهایت بخواهیم؛ اقتصاد، فرهنگ، اقتدار و ارزش های خویشتن را حفظ کنیم باید یک نگاه ملی و بومی کنار زیرساخت های فضای سایبر تو تقاطع با همه مملکت ها ایجاد کنیم، فضای سایبر و زیرساخت های آن بوسیله عبارتی زیرساخت های حیاتی تر هستند، چرا که امروزه کامل زیرساخت های یک کشور متاثر از فضای سایبر است بنابرین بنا به درجه ابهت می توان گفت که زیرساخت های سایبری و خود فضای سایبری زیرساخت های خطیر تر ملک هستند و یک زیرساخت اختصاص هستند.

جلالی در پایان اقرار کرد: مطالعات جغرافیای شهری و بررسی تقاطع رشته ها در شهرها و بررسی فرصت ها و تهدیدات با اصرار بر اثر فناوری سایبری در حوزه های جغرافیایی و شهری می تواند بسیاری از سؤال های سازمان پدافند غیرعامل را پاسخ دهد و درگاهی برای انجام فعالیت های علمی و پژوهشی باشد پس پژوهشگران رشته جغرافیا می توانند تحقیقاتی را تو این مملکت داشته باشند، البته موسسه پدافند غیرعامل نیز به حد مقدور کمک ها را برای این طرح ها در نظر گرفته است.

انتهای پیام